Werkwijze

2. Concept en ontwerp

Functioneel ontwerp

Bij complexe websites wordt eerst een functioneel ontwerp gemaakt. Daarbij komen de volgende onderdelen aan bod: de werking van de website, de menustructuur, het aantal pagina’s en de onderlinge samenhang/structuur. Voor een aantal kenmerkende pagina’s wordt de indeling (plaatsing van de onderdelen) in een wireframe weergegeven, en wordt beschreven welke functionaliteiten de onderdelen kennen. Belangrijke routes die de bezoeker zal afleggen worden gedefinieerd in een flowchart (stroomdiagram).

Grafisch ontwerp

In het grafisch ontwerp komen de lay-out, de kleurstelling, de typografie en illustraties/foto’s aan bod. Uw bestaande huisstijl wordt vanzelfsprekend meegenomen in het ontwerp.

  • Er worden twee concept-ontwerpen vervaardigd van zowel de landingpage als van enkele standaard pagina’s;
  • In enkele aanpassingsronden wordt het gekozen concept naar wens aangepast;
  • Het definitieve ontwerp geldt als uitgangspunt voor de rest van de site.