Werkwijze

1. Voortraject

Inventarisatie wensen en eisen

Als eerste stap worden de wensen en eisen met betrekking tot de nieuwe website doorgenomen. Bij voorkeur gebeurt dit in een persoonlijk gesprek, zodat wederzijdse vragen snel kunnen worden beantwoord en er direct een helder beeld is van de beoogde website. Zaken die aan de orde komen zijn ondermeer: het doel van de website, strategie (het bereiken van de doelgroep), de gewenste vormgeving en uitstraling, de functionaliteiten en inhoud. Verder passeren praktische zaken zoals planning en opleverdatum de revue.

Offerte

Op basis van het gesprek wordt een offerte uitgebracht waarin de website zo nauwkeurig mogelijk omschreven wordt:

  • Doelstelling
  • Vormgeving en uitstraling
  • Onderdelen en functionaliteiten
  • Globale structuur / omschrijving pagina's
  • Project-fasering
  • Voorstel planning
  • Opgave van de kosten
  • Afspraken beheer en onderhoud
  • De voorwaarden

De offerte vormt een leidraad voor het proces en geldt tevens als plan van aanpak.

De offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening. De offerte kan in de tussentijd altijd worden herzien als u bijvoorbeeld onderdelen wilt toevoegen of weglaten.