Portfolio

Huisarts en Cardiologie

Afbeelding project Huisarts en Cardiologie

Een informatieve website voor zorgprofessionals over substitutie van cardiologische zorg.

Insteek is dat de huisarts, door ondersteuning van de cardiologen van HartKliniek, minder gaat verwijzen naar de tweede lijn en de niet-complexe cardiologische zorg. Dus alleen indien nodig doorverwijzen naar de 2de lijn, specialistische deskundigheid in de 1ste lijn en slimme zorgarrangementen onder regie van huisarts.

De website is vervaardigd i.o.v. HartKliniek Nederland.

Techniek: Joomla.

Vormgeving: Carlos Rios / Wilkeshuis Webdesign.