Portfolio

Boekomslag academisch proefschrift

Afbeelding project Boekomslag academisch proefschrift

Omslag voor proefschrift

In 2010 is Kirsten Wilkeshuis gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, factulteit der Rechtsgeleerdheid. Ik heb in opdracht van haar de omslag voor het proefschrift ontworpen. Op basis van dit ontwerp is een uitnodiging voor de openbare verdediging vervaardigd, die tevens dienst doet als boekenlegger. Het motief in het ontwerp - een meanderende rivier in abstracte vorm - staat voor de voortdurende verandering van de regulering van markt naar overheid, terwijl deze toch continu verder komt.